Invocation

Invocation de protection #2

bismi l-Lâhi l-ladhî lâ yaDourrou ma`asmihi chay'oun fi l-'arDi wa lâ fi s-samâ' wa houwa s-Samî`ou l-`Alîm
top